Nolikums

Nike Training Day powered by MyFitness 2020

NOLIKUMĀ IETVERTIE NOTEIKUMI IR SAISTOŠI VISIEM SACENSĪBU DALĪBNIEKIEM.

Sekojošie sacensību noteikumi un pamatnostādnes ir paredzētas, lai palīdzētu veiksmīgi organizēt liela mēroga pasākumu, nodrošinātu veiksmīgu sacensību norisi un dalībnieku drošību.

Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus sacensību nolikumā bez iepriekšēja brīdinājuma.

1. LAIKS. VIETA. ORGANIZATORI

Nike Training Day powered by MyFitness 

2020. gada 28. martā, Arēnā Rīga (Rīga)

Sacensības organizē biedrība Baltic Events

2. SACENSĪBU PROGRAMMA

SKATUVES PROGRAMMA

11:30 – 11:45 - iesildīšanās

11:50 – 12:20 – NTC

12:30 – 13:15 – BOX

13:30 – 14:00 – ROCK`N`CORE

14:20 – 15:05 – NTC

15:15 – 16:00 – MyBeat

16:10 – 16:55 – HIIT

17:00 – 17:45 – VERVE

SPINNING ZONA

12:15 – 12:45 – BAIBA

13:00 – 13:30 – JŪLIJA

13:45 – 14:15 – BAIBA

14:30 – 15:00 – JŪLIJA

15:15 – 15:45 – BAIBA

16:00 – 16:30 – JŪLIJA

CROSSTRAINING ZONA 

12:00 – 12:30 – WOD IT LIKE IT`S HOT

12:50 – 13:20 – PARTNERS IN CRIME

13:40 – 14:10 – EMOM LOVE

14:30 – 15:00 – TRUE CROSSTRAINING

15:20 – 15:50 – SOMETHING SPECIAL WOD

BOX/FIGHT ZONA

12:00 – 12:30 – JURIS

13:00 – 13:30 – VJAČESLAVS

14:00 – 14:30 – JURIS

15:00 – 15:30 – COURTNEY

16:00 – 16:30 – VJAČESLAVS

NTC ZONA

12:00 – 12:30 – KRISTAPS & EVITA

12:45 – 13:15 – JOSLYN

13:30 – 14:00 – MADARA & ANNA

14:15 – 14:45 – KRISTĪNE & ANDREJS

15:00 – 15:30 – ANCE & KRISTAPS

15:45 – 16:15 – SANDIJA & MADARA

16:30 – 17:00 – KARĪNA & VIKTORIJA

TRX ZONA

TRX 1

12:00 – 12:30 – INGA

13:00 – 13:30 – KRISTAPS

14:00 – 14:30 – INGA

15:00 – 15:30 – ALĪNA

16:00 – 16:30 – IEVA

17:00 – 17:30 – ALĪNA

TRX 2

12:15 – 12:45 – JŪLIJA

13:15 – 13:45 – ALĪNA

14:15 – 14:45 – KRISTAPS

15:15 – 15:45 – IEVA

16:15 – 16:45 - JŪLIJA

3. DALĪBNIEKI

Pasākumā var piedalīties dalībnieki no 16 gadu vecuma.

4. REĢISTRĒŠANĀS.

Internetā: sacensībām iespējams reģistrēties elektroniski pasākuma mājas lapā www.niketrainingday.lv. Reģistrēšanās internetā tiks slēgta 27.03.2020 plkst. 23:59.

Sportland un Citysport veikalos, kā arī MyFitness klubos: no 28.11.2019 sacensībām iespējams reģistrēties, aizpildot reģistrācijas anketu Sportland veikalos visā Latvijā, kā arī Citysport veikalos un MyFitness klubos Rīgā. Reģistrācija tiks slēgta 26.03.2020 plkst. 12:00.

Sacensību dienā: 28.03.2020 par paaugstinātu dalības maksu sacensībām varēs pieteikties sacensību vietā Arēnā Rīga pie A ieejas.

Reģistrējoties un veicot dalības apmaksu, visiem dalībniekiem obligāti jāakceptē sacensību nolikums, uzņemoties pilnu atbildību par savu veselības stāvokli izvēlētās distances veikšanai.

5. DALĪBAS MAKSA.

Periods

Cena

28.11. - 01.12.

7 eur

02.12. - 31.12.

9 eur

01.01. - 12.03.

12 eur

13.03. - 28.03.

15 eur

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks atsaka savu dalību. Tāpat dalības maksa netiek atgriezta Force Majeure gadījumos.

6. SACENSĪBU DOKUMENTI.

Reģistrējoties niketrainingday.lv, dalībnieki e-pastā saņem e-biļeti. Tāpat ir ar reģistrācijas anketu aizpildīšanu Sportland un Citysport veikalos, kā arī MyFitness klubos. Pasākuma dienā, uzrādot e-biļetes, dalībnieki saņem Nike Training Day aproces, kuras kalpo kā ieejas biļete.

7. DALĪBNIEKU DROŠĪBA.

Pasākuma laikā sacensību centrā atradīsies neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde.

Nike Training Day powered by MyFitness organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām vai veselības traucējumiem pasākuma laikā. Katrs sacensību dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību pasākuma programmas veikšanai.

8. DISKVALIFIKĀCIJAS.

Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībniekus, ja viņi neievēro sabiedriskās kārtības normas un pasākuma nolikuma prasības.

Organizatori patur tiesības diskvalificēt dalībniekus gadījumā, kad ir skaidri redzams, ka viņš nav spējīgs turpināt dalību pasākumā.

9. FOTO. VIDEO.

Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem Nike Training Day powered by MyFitness pasākuma laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus.

10. PRIVĀTUMA POLITIKA

Biedrība “Baltic Events”

Reģistrācijas numurs 40008219474

Juridiskā adrese Rīga, Augusta Deglava iela 50, LV-1035, e-pasts info@balticevents.lv

Šī privātuma politika nosaka kārtību, principus un vispārējos noteikumus, kā biedrība

“Baltic Events” ievāc un apstrādā Jūsu personas datus, lai organizētu sporta un aktīvās

atpūtas pasākums. Lūdzu rūpīgi izlasiet šo privātuma politiku, lai saprastu, kādēļ dati

tiek ievākti un kā tie tiek izmantoti.

10.1. INFORMĀCIJA, KAS TIEK VAI VAR TIKT NO JUMS IEVĀKTA

Organizējot sporta un aktīvās atpūtas pasākumus ir svarīgi nodrošināt precīzu

dalībnieku uzskaiti un ievākt nepieciešamo informāciju, lai varētu nodrošināt

kvalitatīvu pasākuma norisi, kā rezultātā mēs varētu no Jums ievākt sekojošus

personas datus:

- identifikācijas datus (vārds, uzvārds, dzimšanas datumu un dzimumu);

- kontaktinformāciju (adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi);

- Jūsu attēlus (fotogrāfijas un video), kuri iegūti pasākuma laikā;

- finanšu informāciju (rēķinu izrakstīšanas gadījumos);

- nodarbošanās veidu.

10.2. IEMESLI PERSONAS DATU APSTRĀDEI, TĀS TIESISKAIS PAMATOJUMS UN MĒRĶI 

Jūsu personas datu ievākšana un apstrādāšana ir nepieciešama, lai biedrības “Baltic

Events” varētu kvalitatīvi noorganizēt sporta un aktīvās atpūtas pasākumus, lai

nodrošinātu Jūsu piedalīšanos tajos un izpildītu Latvijas Republikas, kā arī Eiropas

Savienības noteiktās prasības.

Galvenie personas datu ievākšanas un apstrādes iemesli:

- Jūsu pieteikumu dalībai biedrības “Baltic Events” pasākumos apstrādei;

- Jūsu sasniegumu biedrības “Baltic Events” pasākumos reģistrēšanai;

- godalgoto vietu paziņošanai un apbalvošanai;

- pasākumu organizēšanai un reklamēšanai;

- lai nosūtītu jums veselības un drošības ieteikumus un citu informāciju, kas

attiecas uz jebkuru biedrības “Baltic Events” pasākumu, kurā Jūs piedalāties;

- lai informētu Jūs par pasākumiem, aktivitātēm, publikācijām un

pakalpojumiem, kuri varētu Jūs interesēt;

- statistikas vajadzībām, lai analizētu rādītājus, kuri palīdz mums pasākumu

plānošanai;

- lai sniegtu atbildes uz jebkādiem Jūsu informācijas pieprasījumiem un

nodrošinātu efektīvu komunikāciju;

- biedrības “Baltic Events” pasākumu atspoguļošanai.

10.3. ATTĒLI UN VIDEO MATERIĀLI

Jūs apzināties, ka biedrības “Baltic Events” pasākumi ir publiski pasākumi un ka

biedrības “Baltic Events” pasākumus var raidīt televīzijā, filmēt, ierakstīt citos veidos

un fotografēt, un visas šādas darbības var fiksēt Jūsu dalību jebkurā pasākumā.

Piedaloties pasākumā, Jūs piekrītat nodot mums neierobežotas tiesības izmantot šādas

fotogrāfijas un ierakstus jebkuriem saprātīgiem mērķiem, tai skaitā, bet ne tikai

publicēšanai, izvietošanai, pārdošanai un izplatīšanai filmās, televīzijā, drukātajos

medijos, internetā, publicitātes materiālos vai jebkādos citos jaunos medijos

(skaidrības labad- arī nākotnē).

10.4 BĒRNI

Ja Jūs esat pieteicis dalībai bērnu (t.i., personu jaunāku par 18 gadiem) jebkurā no

biedrības “Baltic Events” pasākumiem, mēs apstrādāsim datus par bērnu un viņa

vecāku/citu likumisko pārstāvi.

10.5. DATU UZGLABĀŠANAS LAIKS

Mēs glabāsim Jūsu datus, cik ilgi tas ir nepieciešams, lai:

- īstenotu biedrības “Baltic Events” pasākumus;

- aizsargātu savas intereses sūdzību un prasību gadījumos, kas varētu tikt

iesniegtas pret mums;

- izpildītu Eiropas Savienības/Latvijas Republikas tiesību aktu prasības.

 

Parasti mēs glabāsim Jūsu datus desmit gadus no Jūsu pēdējās dalības biedrības

“Baltic Events” pasākumā.

10.6. DATU NODOŠANA

Ņemot vērā Jums nepieciešamos pakalpojumus, mēs varam nodot Jūsu datus fiziskām

un juridiskām personām (datu apstrādātājiem), lai mūsu kā pārziņa vārdā veiktu

atsevišķas darbības (piemēram, reģistrētu Jūs biedrības “Baltic Events” pasākumiem).

Mēs varam nodot Jūsu datus trešajām personām gadījumos, kad tas ir nepieciešams

biedrības “Baltic Events” pasākuma organizēšanas laikā, vai kad to nosaka tiesību

akti, tai skaitā, bet ne tikai:

- apdrošināšanas sabiedrībai, iestājoties profesionālās atbildības apdrošināšanas

gadījumam, ja pret mums tiek izvirzīta prasība;

- zvērinātam advokātu birojam, kas sniedz mums juridisko palīdzību, mūsu

interešu aizstāvības gadījumos;

- tiesību aizsardzības iestādēm tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

Mēs nenodosim Jūsu datus trešajām personām mārketinga vajadzībām, ja vien Jūs tam

neesat piekrituši.

10.7. DATU DROŠĪBA

Jūsu dati tiks glabāti uz drošiem serveriem Eiropas Ekonomiskajā Zonā, pielietojot

visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir pieejami, lai

nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi. Kad vien iespējams, jebkuri identificējami dati

tiks kriptēti vai minimizēti.

Datu piekļuve un labošana

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi, kas ir mūsu rīcībā, t.i., izmantot datu

subjekta piekļuves tiesības. Tāpat jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu un

papildinātu mūsu rīcībā esošus datus, kas varētu būt neprecīzi vai kas ir mainījušies,

kopš Jūs mums to nodevāt, kā arī jums ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu. Šādi

pieprasījumi tiks apstrādāti bez maksas, un tos var nosūtīt uz Augusta Deglava ielu

50, Rīgā, vai e-pastu info@balticevents.lv.

 

10.8. IEBILDUMI PRET DATU IZMANTOŠANU

Jūs varat pieprasīt, lai mēs ierobežojam veidus, kādos mēs izmantojam Jūsu datus, vai

iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu

piekrišanu personas datu apstrādei, kurai tā sniegta.

Jebkādas uzziņas vai jautājumi par Jūsu datu izmantošanas veidu var tikt nosūtīti uz e-

pastu info@balticevents.lv .

DATU PĀRNESAMĪBA

Jums ir tiesības pieprasīt, lai, ievērojot Jūsu vajadzības, mēs nosūtām Jūsu personas

datus, kurus Jūs esat mums sniedzis/sniegusi, citam pārzinim.

10.9. TIESĪBAS IESNIEGT SŪDZĪBU

Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu rīcību datu apstrādē, Jūs varat kontaktēties ar

mums, lūdzot izskatīt gadījumu un iesniedzot to rakstveidā Augusta Deglava ielu 50,

Rīgā, vai izmantojot e-pastu info@balticevents.lv

Ja Jūs neapmierinās mūsu atbilde vai Jūs uzskatīsiet, ka mēs veicam personas datu

apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, Jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei –

Datu valsts inspekcijai. Sīkāku informāciju var atrast mājas lapā www.dvi.gov.lv.

NEAPSKATĪTIE GADĪJUMI

Citus Nolikumā neapskatītus gadījumus risina Organizatori.

 

SEKO līdzi jaunumiem. Informācija par pasākumu tiks papildināta!
Sazinies ar mums: info@balticevents.lv